Ubytování Na Hájence
Příjemné ubytovaní na pomezí Žďárských vrchů a Nedvědické vrchoviny
Drobečková navigace

Úvod > Lesní společenství obcí

Lesního společenství obcí, s. r. o.

Vítejte na stránkách Lesního společenství obcí, s. r. o. v Bystřici nad Pernštejnem (dále LSO). Vývoj a význam tohoto lesního družstva je typický i pro řadu dalších družstev od jejich založení za první republiky, až do dnešní doby.

Vírská přehradaLesy v okolí Vírské přehrady ve správě LSO

Lesní hospodářství vyžaduje pro svou hospodářskou činnost větší, souvislé lesní komplexy. V krajině ovšem lesy netvoří souvislé celky, nýbrž jsou mozaikovitě rozloženy, mají různou výměru a různé vlastníky. Je to důsledek staletých politických změn a hospodářského, technického a společenského vývoje.

Aby se zlepšilo hospodaření v lesích menších výměr, pokoušeli se lesníci již od 19. století sdružovat roztříštěné lesní majetky do větších celků. Snahy však narážely na řadu různých překážek, především na různorodost vlastnických poměrů. Teprve pozemková reforma uzákoněná po první světové válce umožnila, v rámci svého programu „zveřejnění či znárodnění“ lesních velkostatků, jejich převod (ovšem za náhradu) do majetku státu nebo obcí, kterým bylo umožněno vykupovat lesy izolované od lesních latifundií. Tak došlo ke vzniku lesních družstev. Úspěšné hospodaření nových vlastníků lesů negativně ovlivnil rok 1948. Teprve po r. 1990, po restitucích, mohli původní vlastníci znovu uplatnit svá vlastnická práva.

 Bez názvu.png